Język hiszpański dla dzieci metodą Colorin Colorado

Kurs Colorin Colorado jest renomowanym programem do nauczania dzieci w wieku szkolnym, który kształtuje postawy i umiejętności miękkie obywatela XXI wieku.

hiszpanski-genki-english

Metoda Colorin Colorado jest rekomendowana do nauczania dzieci ze szkoły podstawowej.

Zapisz dziecko na 2 darmowe lekcje próbne i upewnij się w swojej decyzji. Sprawdź nas jak uczymy!

Colorin Colorado

Colorín Colorado to kompletna metoda nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku szkolnym.

Uczymy dzieci przez pełne „zanurzenie w języku”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali, czyli metoda ciągłego powtarzania i budowania nowego materiału na już opanowanym. Dzięki czemu dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i szybko opanowują nowy materiał

Podczas zajęć języka hiszpańskiego kładziemy nacisk na budowanie zdań i pytań.Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowo poznanych słów i pytań.

Dzieci są zanurzone w języku hiszpańskim od pierwszej lekcji. Kładziemy nacisk na powtórki przez co dzieci robią szybki progres. Z drugiej strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych.

Dlaczego nauka języka oparta o autentyczne materiały przynosi najlepsze efekty dydaktyczne?

Podczas zajęć hiszpańskiego pracujemy na materiałach z rzeczywistego otoczenia dziecka, takich które je żywo interesują. Powoduje to znaczny wzrost zaangażowania dziecka w zajęcia.

Metoda Colorin Colorado wykorzystuje założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej. Dzięki temu zapewniamy dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji, było zaciekawione na lekcji hiszpańskiego. Kurs hiszpańskiego zapewnia dzieciom różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp., poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziemy na zapamiętywanie, jak również proponujemy formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

Kurs języka hiszpańskiego Colorin Colorado odbywa się w schematach:

  • spotkania 2 x w tygodniu po 60 minut
  • spotkania 1 x w tygodniu po 90 minut

With languages, you can move from one social situation to another. With languages, you are at home anywhere. - Edmund de Waal​

Język angielski dla dzieci online kurs

Zajęcia metodą Colorin Colorado

Nie czekaj. Zadzwoń!

Zapisz dziecko już dziś na zajęcia próbne. Podaruj mu lepszy start w życiu!

kontakt BEC