Język hiszpański dla dzieci metodą Colorin Colorado

Kurs Colorin Colorado jest renomowanym programem do nauczania dzieci w wieku szkolnym, który kształtuje postawy i umiejętności miękkie obywatela XXI wieku.

hiszpanski-genki-english

Metoda jest rekomendowana do nauczania dzieci ze szkoły podstawowej.

With languages, you can move from one social situation to another. With languages, you are at home anywhere.

Edmund de Waal

Colorin Colorado

Colorín Colorado to kompletna metoda nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku szkolnym.

Uczymy dzieci przez pełne „zanurzenie w języku”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali, czyli metoda ciągłego powtarzania i budowania nowego materiału na już opanowanym. Dzięki czemu dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i szybko opanowują nowy materiał

Podczas zajęć języka hiszpańskiego kładziemy nacisk na budowanie zdań i pytań.Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowo poznanych słów i pytań.

Dzieci są zanurzone w języku hiszpańskim od pierwszej lekcji. Kładziemy nacisk na powtórki przez co dzieci robią szybki progres. Z drugiej strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych.

Dlaczego nauka języka oparta o autentyczne materiały przynosi najlepsze efekty dydaktyczne?

Podczas zajęć hiszpańskiego pracujemy na materiałach z rzeczywistego otoczenia dziecka, takich które je żywo interesują. Powoduje to znaczny wzrost zaangażowania dziecka w zajęcia.

Metoda Colorin Colorado wykorzystuje założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej. Dzięki temu zapewniamy dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji, było zaciekawione na lekcji hiszpańskiego. Kurs hiszpańskiego zapewnia dzieciom różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp., poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziemy na zapamiętywanie, jak również proponujemy formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

Kurs języka hiszpańskiego Colorin Colorado odbywa się w schematach:

  • spotkania 2 x w tygodniu po 60 minut
  • spotkania 1 x w tygodniu po 90 minut
Język angielski dla dzieci online kurs

Zajęcia metodą Colorin Colorado

Nie czekaj. Zadzwoń!

Zapisz dziecko już dziś na zajęcia próbne. Podaruj mu lepszy start w życiu!

kontakt BEC